Vstup do e-learningu

vstúpiť

Registrácia

mám kľúč

Projekt ENTER SK reaguje na konkrétní potřebu učitelů a žáků disponovat inovativními vzdělávacími materiály pro výuku odborného cizího jazyka ve studijných oborech hotelnictví a gastronomie na středních odborných školách na Slovensku, pro které momentálně podobné didaktické materiály neexistují. Z tohoto důvodu se projekt prioritně zaměřuje na vyplnění uváděné mezery v nabídce inovativních didaktických materiálů vytvořením on-line e-learningové platformy vhodné pro distanční vzdělávání a „blended learning“ pro odborný cizí jazyk, založený na individuálním interaktivním přístupu.

Platforma bude poskytovat přístup ke studijným materiálům pro jazyky úrovně A1–B2 v odborném anglickém, německém a francouzském jazyce se zaměřením pro obory poskytující studium v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Projekt přináší možnost spojit existující mezinárodní zkušenosti, expertizy a know-how z rozdílných vzdělávacích institucí ze třech různých zemí a využít je na vytvoření výstupů nejvyšší možné kvality.

Ukázky elearningu

CZ
SK
EN

Referencie

This project has been funded with support from the European Commision.

LdV "ENTER SK" 2011-1-SK1-LEO05-02884

ďalej...

Aktuality

30/05/2014 Vývoj e-learningu pre ďalšie odbory
Vyvinuli sme lekcie angličtiny a nemčiny aj pre odbory autoopravár, kaderník a vizážista, vrátane učebníc. Radi Vám k tomu povieme viac, kontaktujte nás.

ďalej...