Vstup do e-learningu

vstúpiť

Registrácia

mám kľúč

ENTER je e-learningová platforma, ktorá Vás podporuje pri vyučovaní odborného cudzieho jazyka v odboroch hotelierstva a gastronómie a príbuzných odborov štúdia na stredných odborných školách.

Platforma poskytuje prístup k študijným materiálom pre jazyky úrovne A1-B2 v odbornom anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku,

Online lekcie Vám ponúkajú 900 interaktívnych jazykových cvičení a úloh pre študentov profesie kuchár, čašník, hotelový manažér a animátor voľného času, pričom využívajú odborné textové a obrazové materiály, 2D a 3D videá a animácie. 

Ukážky elearningu

CZ
SK
EN

Referencie

This project has been funded with support from the European Commision.

LdV "ENTER SK" 2011-1-SK1-LEO05-02884

ďalej...

Aktuality

30/05/2014 Vývoj e-learningu pre ďalšie odbory
Vyvinuli sme lekcie angličtiny a nemčiny aj pre odbory autoopravár, kaderník a vizážista, vrátane učebníc. Radi Vám k tomu povieme viac, kontaktujte nás.

ďalej...