CENNÍK

PRÍSTUP DO PORTÁLU NA DOBU 1 ROKA:
Cena jednej licencie (vrátane DPH) podľa počtu zakúpených licencií:

1. balík
Určený pre počet do 150 študentov.
10,- EUR / licencia pre študenta na 1 rok
 
2. balík
Určený pre počet 151 - 300 študentov. 
9,- EUR / licencia pre študenta na 1 rok
 
3. balík
Určený pre počet nad 300 študentov.
8,- EUR / licencia pre študenta na 1rok
 
PRÍSTUP DO PORTÁLU NA DOBU VIAC AKO 3 ROKY:
7,- EUR / licencia pre študenta na rok
 
Pri všetkých balíkoch je prístup pre vyučujúceho zdarma. Iba pri počte nižšom ako je 10 študentov platí cena uvedená v 1. balíku aj pre vyučujúceho.  
Pre školy s počtom študentov vyšším ako 500 ponúkame ďalšie špeciálne zvýhodnené balíky.
K portálu ponúkame možnosť úvodného základného zaškolenia pedagógov