Aktuality

30/05/2014 Vývoj e-learningu pre ďalšie odbory
Vyvinuli sme lekcie angličtiny a nemčiny aj pre odbory autoopravár, kaderník a vizážista, vrátane učebníc. Radi Vám k tomu povieme viac, kontaktujte nás.

30/11/2013 Administratívne ukončenie projektu
Projekt bol administratívne ukončený k 30.11.2013. Výstupy ostávajú dostupné pre školy a ďalšie inštitúcie po dobu 5 rokov. V prípade záujmu o ich využívanie nás kedykoľvek kontaktuje. Ďakujeme!

24/10/2013 International Conference, Park Inn Danube Hotel, Bratislava
Stretnutie zástupcov stredných hotelových škôl v SR, účastníkov zo Slovinska a Veľkej Británie s cieľom prezentovať výstupy projektu

15/03/2012 Expert workshop v Bratislave
stretnutie zástupcov hotelových škôl s partnermi projektu ENTER SK

27/01/2012 Prvý medzinárodný meeting partnerov v Bratislave